neWStart

Как да направим CV в 6 стъпки

  1. Лична информация

На първо място трябва да посочите име, имейл адрес и мобилен телефон. Ако за работата се изисква шофьорска книжка, задължително включете тази информация.

  1. Професионален опит (трудов стаж)

Избройте позициите, на които сте работили, в обратен хронологичен ред. Започнете от най-скорошната работа и вървете назад към по-старите. Включете кратко и ясно описание на задачите, отговорностите и уменията, свързани с всяка една работа.

  1. Образование

Избройте образователните степени, като започнете с най-скорошната или най-високата такава.

  1. Умения и компетенции

Чрез натрупването на опит по време на нашата кариера, всички ние придобиваме така наречените умения, които ни помагат по-ефективно да вършим работата си.

  1. Курсове и квалификации

Всички придобити умения, които сте получили по времето на професионалния Ви стаж. Сертификати, дипломи и др.

  1. Други дейности

Доброволчески занимания. Дейности извън професията Ви.