neWStart

Какво е нетна и брутна заплата?

Онова, от което основно се интересуваме, когато започваме работа е колко ще получаваме.

Брутното възнаграждение е сборът от нетната Ви заплата, плюс дължимите от Вас данъци и осигуровки, но в това не влизат осигуровките, които се поемат от работодателя.

Нетното възнаграждение (чистото), включва основната заплата плюс добавките, минус удръжки за социално и здравно осигуряване минус ДОД .