neWStart

Счетоводител

СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Коректно отразяване на първични счетоводни документи в софтуера на фирмата /покупки, разходи и продажби/
 • Осчетоводяване и Проверка за правилното окомплектоване на документите за внос, износ, ВОП и ВОД,
 • Осчетоводяване на банка,
 • Осчетоводяване на застрахователни полици, разходи за командировки, разходи за гориво на автомобили, ДМА и др.;
 • Поддържане на данъчен и счетоводен амортизационен план, месечно начисляване на амортизации.
 • Създаване и поддръжка на план за начисляване като текущ разход на разходите за бъдещи периоди;
 • Подготовка и подаване на справка декларация по ДДС, VIES и Интрастат;
 • Подготовка на справки за статистиката, за застрахователи и справки за други институции при необходимост;
 • Подготовка на документи и справки във връзка с данъчни проверки;
 • Изготвяне на протоколи за прихващания на вземания и задължения;
 • Поддръжка и съхранение на отчетните регистри и документи;
 • Участие годишно приключване, съвместно с Главен счетоводител;

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше или Средно икономическо образование;
 • Работа в екип;
 • Предходен опит като счетоводител в счетоводна кантора или производствена компания минимум 4 години

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Изключително добро заплащане;
 • Пет дневна работна седмица;
 • Благоприятна работна атмосфера;

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

НЮ СТАРТ ЕЙЧ АР СЪРВИСЕС притежава лиценз от Агенцията по заетостта № 3462/21.12.2022г.

Публикувана:

10/11/2023

Локация:

гр. Пловдив

Изисквания:

Висше/Средно образование
Стаж по специалността

Категория:

ТЪРСИТЕ РАБОТА, НО НЕ ОТКРИВАТЕ ПОДХОДЯЩА? НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ!

Ако не намирате търсената от Вас позиция  в нашите обяви, може да попълните формата за контакт и да  ни изпратите  автобиография си . Напишете ни в  каква сфера  търсите работа и на каква позиция. Партнираме си с компании от различни сектори. В рамките до три работни дни ще върнем обратна връзка към Вас какво можем да Ви предложим.