neWStart

Услуги

ПОДБОР

За да осъществи качествен подбор на кадри, нашият екип използва както вече доказани, така и нови техники и методи. Работим индивидуално, за да открием този кандидат, който ще се впише най-добре в екипа Ви и ще допринесе за оптимизиране на работата.

Кой може да се възползва от тази услуга?

Услугата е подходяща за всички компании независимо от техния размер и сектора, в който оперират. Не губете време, сили и ресурси за намирането на подходящите хора. Оставете това на NeWStart.

Защо да изберете нас?

Имате нужда от подкрепа при подбора на служители?

Свържете се с нас.

ЛИЗИНГ

Взаимното доверие води до успех!
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

Кой може да се възползва от тази услуга?

Услугата е подходяща за всички компании независимо от техния размер и сектора, в който оперират. Отдаването под наем е изключително добра алтернатива при краткосрочни проекти и при търсене на персонал по заместване.

Защо да изберете нас?

Ще се радваме да се превърнем във Ваш доверен партньор и да създадем едно дългогодишно и стабилно сътрудничество. Нашата подкрепа е насочена към постигането на добра ефективност и отлични резултати за всеки бизнес.

NeWStart е компания, която ще Ви покаже нови техники и методи, за да оптимизирате бизнеса си и да надградите това, което вече сте постигнали.

Имате нужда от подкрепата ни при подбора?

Свържете се с нас.

ТРЗ

Оставете цялостното администриране на заплатите в ръцете на нашите професионалисти. Готови сме да ви подкрепим. Доверете ни се.

Кой може да се възползва от тази услуга?

Управлението на персонал и заплати (ТРЗ) е звеното, което се занимава с администрирането на взаимоотношенията на компанията с нейните работници и служители.

От една страна, в отдела се изчисляват трудовите възнаграждения на персонала, отработеното време, осигурителните вноски, данъците на физическите лица и др.

От друга страна, отделът има за задача да отговаря за изготвянето на трудовите договори, допълнителните споразумения, отпуски, болнични листове, уведомления до НАП и др.

Защо да изберете нас?

Ще се радваме да се превърнем във ваш доверен партньор и да създадем едно дългогодишно, стабилно сътрудничество. Нашата подкрепа е насочена към постигането на добра ефективност и отлични резултати за всеки бизнес.

NeWStart е компанията, която ще Ви покаже нови техники и методи, за да оптимизирате бизнеса си и да надградите това, което вече сте постигнали.

Имате нужда от подкрепата ни при ТРЗ услугите?

Свържете се с нас.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Кой може да се възползва от тази услуга?

Услугата е подходяща за всички компании независимо от техния размер и сектора, в който оперират.

Ако Вашата компания иска да се развива и е готова да инвестира в обучения на персонала си, то ние ще ви подкрепим да откриете всички умения, способности и професионални знания на Вашите служители.

Защо да изберете нас?

Имате нужда от подкрепа при обученията на своите служители?

Свържете се с нас.