neWStart

ТРЗ

Управлението на персонал и заплати( ТРЗ) е звеното, което се занимава с администрирането на взаимоотношенията на компанията с нейните работници и служители.

Готови сме да ви подкрепим, като Ви улесним при цялостното администриране на заплатите.

Доверете ни се и оставете това на нашите професионалисти.

Кой може да се възползва от тази услуга?

Услугата е подходяща за всички компании независимо от техния размер и сектора , в който оперират.

От една страна в отдела се изчисляват трудовите възнаграждения на персонала, отработеното време, осигурителните вноски, данъците на физическите лица и др.

От друга страна отдела има за задача да отговаря за изготвянето на трудовите договори, допълнителните споразумения, отпуски, болнични листове, уведомления до НАП и др.

Защо да изберете нас?

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОДКРЕПАТА НИ ПРИ ТРЗ УСЛУГИТЕ?